AO=aspirantorkesteret (delt i Non stop og Tutti frutti) HO=hovedorkesteret
OMK= Oslo musikk- og kulturskole UNOF=De unges orkesterforbund

HVANÅRDETALJER
JANUAR
Styremøte Torsdag 4. januar kl 18:00 Utenfor aulaen, Kjelsås skole
Første orkesterøvelse Torsdag 4. januar for HO og mandag 8. januar for AO
Oppstartseminar Lørdag 6. januar
kl. 10-15 (HO)
kl. 11-15 (AO)
Engebråten skole, C-bygget. Vi serverer frukt, pizza og brus. Avslutningskonsert kl. 15 samme sted. Vi oppfordrer foresatte og søsken til å komme på konserten!
UNOF Kammermusikkseminar Lørdag 20. jan og Søn 21. jan På Engebråten skole. 10-14 lørdag, 11-16 søndag. Påmelding sendes styrelederkss@gmail.com. innen 20. des. Seminaravgift dekkes av orkesteret.
Øvelse til Konserthuskonserten 1. øvelse Tirsdag 23. januar På Engebråten skole. Aspirantorkester oppmøte kl 16:00, Gateorkester oppmøte kl. 17:30, Showorkester oppmøte kl 19:15.
Februar
Styremøte Torsdag 8. februar kl. 18:00 Utenfor Aulaen, Kjelsås skole
Mars
Øvelse til Konserthuskonserten 2. øvelse Mandag 5. mars På Engebråten skole. Aspirantorkester oppmøte kl 16:00, Gateorkester oppmøte kl. 18:15, Showorkester oppmøte kl 18:15
Kun Showorkesteret: Ekstraøvelse Tirsdag 6. mars På Engebråten skole. Oppmøte 1815.
Øvelse til Konserthuskonserten 3. øvelse Torsdag 8. mars På Engebråten skole. Aspirantorkester oppmøte kl 16:00, Gateorkester oppmøte kl. 17:30, Showorkester oppmøte kl 19:15
Konserthuskonserten Fredag 9. mars Billetter bestilles på www.billettservice.no
Årsmøte Torsdag 15. mars kl. 18:00 På Kjelsås skole, utenfor aulaen.
Evt. innspill fra foreldre må sendes styret senest 2 uker før årsmøtet.
April
Styremøte Tor 12. apr kl 18:00 Utenfor aulaen, Kjelsås skole
UNOFs kretskonsert Søndag 22. april Sentralen i Øvre Slottsgate 3. Kun HO.
Mai
Vårkonsert AO+HO Torsdag 3. mai kl. 18:00 Engebråten skole, Festsalen. Felleskonsert med EUS og GKK (Oppmøte kl. 16.30 for hovedorkesteret.)
Styremøte Tir 15. mai Ved behov. Avtales nærmere.
Kammeraften Alle elever Torsdag 24. mai
kl 17:30-20:30 Kjelsås skole, Aulaen.
Ytterligere info kommer når datoen nærmer seg.
Juni
Seminartur til Hvasser Fredag 1. juni - 3. juni Vi bor på Hvasser motell. Elever både fra HO og AO er velkomne sammen med styret og foreldre. Mer info kommer.
Førskoledagene AO Tidlig i juni Kun AO. Spiller i ca. 15 min.
Mer info kommer.
Siste undervisningsuke (Lærerne og dirigentene må avklare.)
(Siste skoledag er torsdag 21. juni)
August
Utdeling av spilletimer Torsdag 23. august Tidspunkt og sted kommer senere.
Første undervisningsuke Uke 35

ALLE MÅ MØTE PÅ ARRANGEMENTENE OG SEMINARENE!

HUSK AT MUSIKANTENE MÅ ØVE JEVNT OG TRUTT SÅ BLIR DET BRA TIL SLUTT!

På styremøtene møter alle styremedlemmer. I tillegg er alle lærere, dirigenter og foreldre/medlemmer som ønsker å delta velkomne.


© Kjelsås skoles strykerorkester 2018 - Adresse: Kjelsås Skoles Strykeorkester, Postboks 86 Kjelsås, 0411 Oslo - Org.nr.: 980 044 424