Kjelsås skoles strykeorkester

KSS består av elever ved Kjelsås skole. Vi spiller sammen i tre orkestere, to for rekrutter og ett hovedorkester. Vi får også spilletimer av dyktige lærere. I tillegg skjer det mye annet sosialt og gøy, som turer, seminarer og konserter.

Vi vil gjerne ha nye medlemmer!

Meld deg inn »

Kjelsås Skoles Strykeorkester har et hovedorkester (HO) og aspirantorkester (AO) som øver en gang i uken. I tillegg får musikantene en time (25 minutter) i uka med individuell undervisning. Undervisningen gis av dyktige lærere fra Oslo Kulturskole. Målet er både å gi individuell opplæring og at elevene skal drive med samspill.

Det er vanlig at nye musikanter starter med å ha bare individuell undervisning. Når eleven har spilt i ca. et år begynner han/hun i AO. Dirigent er Stina Kvalbein Blyverket. For tiden har vi to aspirantorkestre, AO-I og AO-II. De spiller mandager fra ca. kl 14.00 til ca. kl 16.00 i Klasserom 2 (10306) på Kjelsås skole

Etter et år eller to i AO flyttes eleven opp i HO. Erik Fossum Svendsen er dirigent. HO spiller torsdager fra 17.30-19.15 i Aulaen. Spillelæreren gir beskjed når dette er aktuelt for eleven å begynne i AO eller HO.

Musikantene kan leie instrument av KSS.

Det er mulig å få spilletime sammen med en annen elev. Gi beskjed dersom barnet har noen det gjerne vil spille sammen med. I så fall blir spilletimen på 50 minutter.

Orkesteret er foreldredrevet. Elevenes foreldre må derfor regne med å bidra noe med for eksempel kakebaking, rydding og rigging i forbindelse med konserter og gjennom å stille opp med verv i orkesterets styre.

Vi har et aktivt og hyggelig styre som trenger nye medlemer. Vi har styremøte litt sjeldnere enn 1 gang i måneden. Årsmøtet blir arrangert i februar/mars kvart år.

Priser:

 • Medlemsavgift: kr. 350/semester
 • Instrumentleie: kr. 300/semester
 • Spilleundervisning: kr. 2200/semester. Vi gir søskenmoderasjon på kr. 600

Vi ønsker at de som står på venteliste i KSS registrerer seg. Medlemsavgiften betales av alle aktive medlemmer, det vil si musikanter som enten får spilleundervisning, spiller i et av orkestrene våre, eller begge deler. Regning blir tilsendt.

Gi din grasrotandel til KSS (pdf) Familie og venner kan også gjerne gi sin grasrotandel til KSS.

Øvelsestider

Aspirantorkestrene øver i AKS-tiden på mandager.

Hovedorkesteret øver på torsdager kl 17.30-19.15

De individuelle timene gis hele uken.

KSS har noen årlige aktiviteter i tillegg til de ukentlige orkesterøvelsene og individuelle spilletimene. Nedenfor står omtrentlig oversikt. Nøyaktig program varierer litt fra år til år. Styret sender ut en semesterplan for hvert halvår.

Høstaktiviteter

 • August: Utdeling av individuelle spilletimer
 • September: Seminarhelg (Kjelsås skole) for AO og HO
 • Oktober: Alle musikanter på sosial pizza- og bowlingutflukt
 • Oktober: AO og HO holder høstkonsert
 • Oktober: Mulighet for å delta på kammenmusikkseminar arrangert av UNOF
 • November: AO holder konsert på Grefsen og Kjelsås Eldresenter
 • November: Kammeraften - alle musikanter spiller
 • Desember: HO deltar på bydelens julekonsert i Grefsen kirke
 • Desember: Av og til har vi juleavslutningskonsert

Våraktiviteter

 • Januar: Oppstartsseminar på Kjelsås skole for AO og HO
 • Februar: Årsmøte
 • Mars: AO og HO deltar på konsert i Oslo konserthus store sal med fellesorkester for alle strykerne i Oslo musikk- og kultuskole
 • April: AO og HO holder vårkonsert
 • Mai: HO deltar på UNOFs vårkonsert i Konserthusets lille sal sammen med andre strykeorkestre i Oslo
 • Mai: Kammeraften - alle musikanter spiller
 • Juni: Seminartur til Hvasser en helg for alle musikanter som vil, med familie

Vi tilbyr undervisning på fiolin, bratsj og cello.

Instrumentene kan leies på semesterbasis fra KSS. De finnes i flere størrelser: hel (normal/voksen), halv, kvart og 1/8. Barnets størrelse bestemmer hvilken størrelse det skal ha på instrumentet.

Adresse

Kjelsås Skoles Strykeorkester
Postboks 86 Kjelsås
0411 Oslo

Send mail til styret

Organisasjonsnummer

980 044 424